Stadsbomen in Eindhoven

Bomen zijn waardevol voor een stad. Je voelt je er fijner door. Toch hebben veel oude bomen het moeilijk. Ze verdienen onze aandacht en dienen niet te worden bedreigd door oprukkend vastgoed.